Значущі пам'ятки державності і права доби Української революції (1917-1921 pp.)

Лютнева революція в Петрограді 23-27 лютого 1917 (Коротка хронологія подій)

Соціальне напруження, спричинене тривалою Першою світовою війною, економічною кризою і постійними політичними розборками між імператором і Держдумою на початку-1917 р. призвело до масових стайків робітників. Протестуючі буквально пускали режиму грошову кров. Стрімкий розвиток подій наприкінці лютого для всіх став несподіваним. В цей час фактично не діяли політичні організації - більшість активістів опозиційних партій були владою нейтралізовано: відправлені на фронт, самі буйні із них - заарештовані або переховувались в еміграції. Але повстанню це не завадило, бо головною дійовою особою була народна стихія, без плану і зброї, пропаганди і харизматичних лідерів. На відміну від пізнішого жовтневого перевороту, коли більшовики спланували і здійснили захоплення влади, лютневі події можливо назвати чистим експромтом.

Голоси відсутні

Відозва Української Центральної Ради до українського народу (9 березня 1917 р.)

Відозва Української Центральної Ради до українського народу

9 березня 1917 р.

Народе Український!

Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії.

Настав час і Твоєї волі й пробудження до нового, вільного, творчого життя, після більш як двохсотлітнього сну.

Уперше, Український тридцятипятиміліонний Народе, Ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто Ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю.

Голоси відсутні

І-й УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

 I-й УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого (10.06.1917)

Народе Український! Народне селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української Землі. Найкращі сини твої, виборні люде від сел, від фабрик, від солдацьких казарм, од усіх громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам стояти й боротися за ті права і вольности.

Твої, народе, виборні люде заявили свою волю так:

Голоси відсутні

II-й УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (03.07.1917)

II-й УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Громадяне землі Української.

Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі Управління на Україні до Учредительного Зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначіння і відносячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання, - простягає руку представникам Української демократії - Центральній Раді, - і закликає, в згоді з ним, творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Голоси відсутні

Основи тимчасового управління на Україні. Рішення УЦР про створення Генерального Секретаріату і порядок його роботи 16.07.1917р.

ОСНОВИ ТИМЧАСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНІ

На підставі згоди з Временним Правительством від 3 липня 1917 року, - орган революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу і довести її до Українських Установчих Всенародних Зборів і Російського Учредительного Зібрання, - утворює Генеральний Секретаріат, який являється вищим органом управління на Україні.

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними пунктами:

§ 1. Вищим Краєвим Органом Управління на Україні є Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Временним Правительством.

§ 2. Формування Генерального Секретаріату Центральна Рада здійснює через свій Комітет.

Голоси відсутні

Тимчасова Інструкція Генеральному Секретаріатові тимчасового уряду на Україні. Петроград, 4.08.1917 р. О.Керенський

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ НА УКРАЇНІ

1. На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради.

2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії:

Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з виключенням мглинського, суражського, стародубського і новозибківського повітів. Вони можуть бути поширені і на инші губернії, чи частини їх, в тім разі як утворені в цих губерніях на основі постанови тимчасового уряду земські інституції висловляться за бажаність такого поширення.

Голоси відсутні

ІІІ-й Універсал Української Центральної Ради 07.11.1917 р.

 [III] УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (07.11.1917)

Народе український і всі народи України!

Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республіки. На півночі в столицях іде межиусобна й крівава боротьба. Центрального Правительства нема й по державі шириться безвластя, безлад і руїна.

Наш край так само в небезпеці. Без власти, дужої, єдиної, народньої Україна також може впасти в безодню усобиці, різні, занепаду.

Народе Український! Ти, разом з братніми народами України, поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, в ім'я творення ладу в нашій країні, в ім'я рятування всеї Росії, оповіщаємо:

Однині Україна стає Українською Народньою Республікою.

 

Голоси відсутні

Вісник Української Військової Ради Південно-Західного фронту - газета

Вісник Української Військової Ради Південно-Західного фронту,

газета "Козацька думка" від 1 грудня 1917 року

"Покладаючись на національну несвідомість українського вояцтва, селянства і робітництва, спекулюючи на загальнім незадоволенні народних мас, большевики в самих демагогічних формах починають перекладати вину за всякі свої невдачі на всіх, хто тільки не згоджується з їхньою політикою. Приваблюючи втомлених і голодних людей обіцяннями дати мир, хліб і волю, вони намагаються монополізувати тільки для себе право на здійснення сього, инакше кажучи, хочуть зазначити, що тільки вони домагаються і зможуть се виконати.

Голоси відсутні

Звернення Раднаркому РРФСР з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради 3 грудня 1917 р.

СОВЕТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ РСФСР

ОБРАЩЕНIЕ

отъ 4 декабря 1917 года

О ПРИЗНАНIИ СОВЕТОМЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ

НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И О ПРЕДЪЯВЛЕННОМЪ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ УЛЬТИМАТУМЪ ВЪ ВИДУ ЕЯ

КОНТРЪ-РЕВОЛЮЦIОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исходя изъ интересовъ единства и братскаго союза рабочихъ и трудящихся эксплоатируемыхъ массъ въ борьбе за соцiализмъ, исходя изъ признанiя этихъ принциповъ многочисленными решенiями органовъ революцiонной демократiи – Советовъ, и въ особенности 2-го Всероссiйскаго Съезда Советовъ, соцiалистическое Правительство Россiи, Советъ Народныхъ Комиссаровъ, еще разъ подтверждаетъ право на самоопределенiе за всеми нацiями, которыя угнетались царизмомъ и великорусской буржуазiей, вплоть до права этихъ нацiй отделиться отъ Россiи.

Голоси відсутні

I Всеукраїнський з'їзд Рад робочих, солдатських і селянських депутатів. Київ 4 – 6 грудня 1917 року

I Всеукраїнський з'їзд Рад робочих, солдатських і селянських депутатів

Київ 4 – 6 грудня 1917 року.

Витяги із звіту про з'їзд, надрукованого в газеті "Киевская Мысль" (№№ 288, 289, 290 від 5, 6 і 8 грудня 1917 року) - органі російських меншовиків:

"Вчера (тобто 4 грудня за ст. ст.) в зале купеческого собрания открылся Всеукраинский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На сьезд прибыло около 1500 делегатов, в том числе представители украинских войсковых организаций всех фронтов, а также балтийского и черноморского флотов. Зал купеческого собрания переполнен. На хорах масса публики. Первое заседание сьезда открывается в атмосфере страстной борьбы между большевистским областным комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов, созвавшим съезд, и Центральным комитетом украинской селянской спилки, организовавшей на сьезде внушительное крестьянское представительство. Конфликт возникает уже из-за того, кому открывать сьезд.

Голоси відсутні

Сторінки