Пам'ятники права у період перебування українських земель у складі ВКЛ і Речі Посполитої (XV - XVII ст.)

Городельський привілей (1413 p.)

ГОРОДЕЛЬСЬКИЙ ПРИВІЛЕЙ (1413 р.)
Городельська унія між Польщею і Великим князівством Литовським (витяги)

 

...3. Пани (і) також бояри-шляхта земель наших... дарениями, привілеями і пожалуваннями, ним нами дарованими, даними, приділеними, тільки католики і римської церкви підвладні і кому герби пожалувані, господарюють, володіють і користуються, як пани і шляхта королівства Польського володіють і користуються.

 

Голоси відсутні

Судебник короля Казимира Ягелловича, даний Литві, 1468, лютий, 29

Казимир, Божею милістю король польський, великий князь литовський і руський, князь пруський і жомоїтський та інших, чинимо цим нашим листом, складеним із князями і радою нашо­го великого князівства Литовського і з усім поспільством узго­дили і урядили так:

1. Якщо з доказом приведуть злодія, і не буде чим заплати­ти, то нехай дружиною і дітьми заплатить, а самого на шибе­ницю; а якщо діти маленькі, менше семи років, то вони не винні...

4. А якщо видадуть дружину і дітей злодієвих, як постанов­лять судді, а потім вони захочуть викупитися, чи господар за­хоче викупити — то можна викупити. А коли у злодія будуть статки вдома, то він має платити домашніми статками; а коли ж не має чим платити з дому, то дружиною і дітьми має платити, як уже згадано вище.

Голоси відсутні

Статут про наділи Великого князівства Литовського 1557 рік (Статут на волоки)

Статут про наділи господаря короля Й.М. у всьому Великому князівстві Литовському року 1557 квітня 1 (Статут на волоки)

(Витяги)

Арт. 1

Бояри путні, древні хочуть, щоб було залишено їм по два вільних наділи, з яких би за всі повинності пенями виплачували, залежно від грунту, як люди осідлі платили, а на службу борго­ву та у підвори ходити неповинні, нічого платити не мають уря­ду нашому без волі та розпорядження нашого, уряду на дорогу їх не посилати, а якщо будуть на дорозі, то служити їм по-старому: платити, як і перед тим згідно статуту. Слуг ревізори обирають, та небагато, тільки якщо буде у цьому потреба, які будуть залишатись при кожному дворі та залику нашому; а служба їх буде такою: їздити з листами нашими до дворів, принятих уряду, з пенями плат наших до війни, до скарбниці, з розпо­рядження урядового їздити та сповіщати про кривди, заподіяні підлеглим; (на потребу уряду їздити не повинні), за це їм дають два наділи та звільняють від податків.

Голоси відсутні

Люблінська унія між Польщею і Великим князівством Литовським. Утворення Речі Посполитої 1569 р.

Проект унії, який сенат і посли королівства дали литовським панам-раді, згідно з їх бажанням.

Складений епіскопом Краківським, а виправлений земськими послами

Люблінська унія між Польщею і Великим князівством Литовським. Утворення Речі Посполитої 1569 р.

(Витяги)

ОБРАННЯ КОРОЛЯ

Насамперед: Польське королівство і велике князівство Литовське, згідно з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених народів одно, нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один народ, так що віднині у цього з двох народів одного зібрання, з’єднання, неподільного народу і майже єдиного, однорідного, нерозрізнюваного і неподільного тіла буде на вічні часи одна голова, не окремі государі, а один — король польський, який, згідно з давнім звичаєм і привілеєм, спільними голосами Поляків і Литви буде обиратися в Польщі, а не в іншому місці.

Голоси відсутні

Хронологія, сутність і фрагменти угод Речі Посполитої з українськими козаками

В 1524 році, за правління великого князя литовського і короля польського Сигізмунда I, виник план створення «реєстрового козацтва». Польсько-литовський уряд був стурбований зростанням вільного козацького населення Низу Подніпров'я, що нікому не підкорялось. Сеймом обговорювалися два варіанти відносин з козацтвом: перший - організація реєстрового війська для захисту південних кордонів і виконання поліцейських функцій, і другий - знищення всіх козаків [2] [4].

Приклад роздумів відомого польського публіциста Пальчовского в його книзі: «Про козаків - знищити їх чи ні?» 1618 р.

Автор дає негативну відповідь; на його думку, винищити козаків безчесно, марно і неможливо.

«Ганебно: це значить знищити християн, тоді як Україна при дворах європейських вважається єдиною огорожею християнства від турка. Марно: замість сусідів козаків матимемо турків і татар, що краще?

Голоси відсутні

Литовський статут 1588 року

Статут великого князівства Литовського від найсвітлішого господаря короля його милості Жикгимонта Третього на коронації в Кракові виданий року 1588.

Дивіться, що маєте чинити, бо не чините суд людський, а суд Божий. Як кого засудите — все на вашій совісті буде. Нехай завжди з вами буде страх Божий. І чиніть усе щиро, бо немає перед Господом Богом нашим неправди, а ні правдивих людей...

Даруйте справедливість землі, у якій чините суд. Хто любить неправду, той ненавидить душу свою. Правдиво судіть, сини людські.

Голоси відсутні

Сутність і значення документів Речі Посполитої, щодо угод з українськими козаками

Грамота Сігізмунда II Августа від 5 червня 1572 року. Була передана на Запоріжжя і пропонувала запорожцям іти на королівську службу для несення охоронної служби і поліцейських обов'язків. Одним з найважливіших її пунктів було призначення шляхтича Яна Бадовського старшим і суддею над низовими козаками. Встановлення особливого адміністративного і судового виробництва для реєстрових козаків мало на меті організацію контролю над усім козацтвом.

Ян Бадовський за допомогою прийнятих на службу козаків мав утримувати інших (нереєстрових) козаків від дій, які суперечили б державним інтересам. Набирали в реєстр, головним чином, заможних селян королівських маєтків і дрібних українських шляхтичів. Після організації реєстрового війська уряд став визнавати козаком тільки того, хто був вписаний до реєстру. За всіма іншими влада не визнавали не тільки козацьких прав, а й самої назви «козак».

Голоси відсутні

Куруківська угода між представниками польського уряду і запорозькими козаками (1625 р.)

Куруківська угода між представниками польськго уряду і запорозькими козаками (1625 р.)

 (Текст угоди написаний польським командуванням)

...Найбільше і найсерйозніше непокоїли Річ Посполиту морські походи козаків, які вони робили всупереч забороні уряду, а також їх свавільства, які вони чинили в містах. Злочини ці зазнали належної кари від зброї коронного війська. Тим, які через щастя і з волі божої уникнули страти і зберегли життя, обіцяючи на­далі віддати його на службу Речі Посполитій, ми іменем його королівської милості і Речі Посполитої оголошуємо прощення: всі вони, як ті, що лишаться на службі його королівської милості, так і ті, які по волі й. к. м. повернуться в свої домівки, не мусять нести ніякої відповідальності з умовою, що вони проявлятимуть до начальників належну пошану і покору, не будуть втручатися в розпорядження судової і адміністративної влади і захоплювати доходи.

Голоси відсутні

Ординація Війська Запорозького, заведена польським урядом. 1638 p.

Організація Війська Запорозького реєстрового, перебуваючого на службі Речі Посполитої

1. На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер внаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого в живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в холопів.

2. Реєстровим же козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй службі тільки 6 тисяч і які смирилися перед нами і Річчю Посполитою, ми встановлюємо таку військову організацію, згідно з постановою цього сейму.

Голоси відсутні