Заметки, посвященные физической культуре

Самоорганізація громадянського суспільства – єдина альтернатива розвитку України

Бездарне і злочинне проведення реформ в Україні у 90-ті та подальші роки і, насамперед, порушення соціальних зв'язків, зумовило глибоку соціально-економічну кризу і знецінення наявного фізичного і людського капіталу.

До руйнівних наслідків, першочергово, призвела втрата довіри і зв'язків всередині суспільства - його соціального капіталу, які не можна зіставити навіть із втратою фізичного капіталу.

Ігноруючи значення формальних і неформальних норм, що визначають повсякденні відносини між людьми, в бізнес-товаристві, між громадянами і державою, провідники реформ зруйнували Україну. Шляхом руйнації соціальних зв'язків мафія зуміла витіснити ринок як механізм економічної координації. Саме для систем, котрі сформувалися у більшості постсоціалістичних країн, характерні соціальна роз'єднаність, інституціональна слабкість (пріоритет сили над правом), хиткість моральних норм (поведінка не за законом, а по "понятіям"). Все це і є головною перешкодою на шляху стабілізації і розвитку громадянського суспільства в Україні. Лише згуртованість якого на всіх рівнях може забезпечити реалізацію інтелектуального потенціалу суспільства для розвитку її економіки.